A T R A K C J E

Tutaj opisane są wszystkie atrakcje w ParkMani park rozrywki dla dzieci podkarpackie Krosno, kto może z nich korzystać oraz na jakich zasadach. To ważne, bo liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. Chcielibyśmy także, aby służyły one długiej i bezpiecznej zabawie innym dzieciom, dlatego bardzo prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie naszych Najważniejszych Zasady Bezpieczeństwa.

Dziękujemy i życzymy miłej i bezpiecznej zabawy !

KULE WODNE

Obsługuje wyłącznie personel ! (płatne dodatkowo)

Dla kogo? tylko dzieci, waga max. 50kg, wzrost max. 160cm

  • – przed wejściem do kuli należy umyć bądź zdezynfekować ręce,
  • – do kuli dziecko wchodzi bez obuwia, w skarpetkach (w przypadku braku skarpetek należy u nas zakupić stopki jednorazowe za 1zł),
  • – biegając w kuli nie wolno stawać na zamku kuli – grozi otworzeniem się kuli !

CENNIK:

Z biletem czasowym parku:

7 zł – jedno wejście na 5 minut

10 zł – jedno wejście na 10 minut

Bez biletu czasowego (same kule)

10 zł – jedno wejście na 5 minut

15 zł – jedno wejście na 10 minut

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa: Kule wodne obsługuje wyłącznie personel. Do kuli dziecko wchodzi bez butów, w skarpetkach i odzieży bez ostrych elementów, bez biżuterii, zegarków, okularów, spinek do włosów itp., bez jedzenia czy żucia gumy. Reszta dzieci czeka w obuwiu. Buty ściąga tylko to dziecko, które wchodzi do kuli a po wyjściu z kuli od razu ubiera buty. Nie wolno chodzić po parku bez obuwia! Dzieci boso bądź w brudnych skarpetkach czy ubraniu, brudnych dłoniach nie mogą wejść do kuli. Na podest do kul dziecko wchodzi dopiero po wyjściu innej osoby z kuli. W kuli należy unikać stawania na zamek (ryzyko otwarcia i nabrania wody), delikatnie chodzić i biegać w kuli ale bez mocnego skakania czy uderzania w ścianę kuli. Nie wolno wpadać kulą w łódki wodne czy burty basenu. Rodzice, opiekunowie czy inne dzieci nie mogą łapać czy trzymać kuli – ryzyko oderwania uchwytów i uszkodzenia kuli. Kula napełniana jest powietrzem atmosferycznym pod niskim ciśnieniem. Nie ma ryzyka uduszenia, gdyż tlenu starcza na znacznie dłużej niż pobyt max. 10 minut w kuli. Podczas napełniania kuli dziecko siedzi spokojnie na podeście, wstaje dopiero po zepchnięciu kuli na wodę. Po zakończonym czasie kula ściągana jest z wody przez personel. Dziecko siedzi już spokojnie w kuli, nie biega a po wyciągnięciu kuli na podest w pozycji siedzącej czeka na otworzenie kuli i asekurowane przez personel ostrożnie z niej wychodzi. Nie wolno przechodzić od trampolin do kul wodnych i odwrotnie bez założonego obuwia! Niepokojące objawy niezwłocznie zgłaszać personelowi ale bez samowolnego obsługiwania kul i osprzętu. Kule Wodne obsługuje wyłącznie personel !

ŁÓDKI WODNE

Samoobsługa

Dla kogo? tylko dzieci, łódka mała: 1 dziecko, waga max. 35kg, wzrost max. 130cm. Łódka duża 1-2 dzieci, waga łączna max. 70kg, wzrost max. 160cm.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa: Rodzic/opiekun asekuruje dzieci przy wsiadaniu i wysiadaniu z łódek aby nie wpadły do wody. Dzieci wsiadają do łódek w obuwiu! (może być trochę wody na dnie łódki). Dzieci w dużych łódkach siedzą za sobą a nie obok siebie. Łódki mniejsze są łódkami pojedynczymi! W łódce należy uważać aby nie stanąć i nie usiąść na korbach gdyż wówczas mogą pęknąć. Podobnie nie wolno kręcić i szarpać jedną korbą oburącz aby jej nie urwać (element plastikowy). W łódce należy pływać w pozycji siedzącej do przodu, bez leżenia, stania, wyciągania nóg na obudowę czy poza łódkę. Nie wolno przesiadać się podczas pływania ani zderzać się z innymi łódkami, burtami basenu czy kulami wodnymi – unikać podpływania łódką pod kule wodne. Po zakończeniu pływania należy cumować łódki do burty basenu. Zarówno dzieciom jak i dorosłym nie wolno wchodzić do wody w basenie. Woda w basenie jest przeznaczona do zabaw w kulach wodnych i łódkach wodnych a nie do celów kąpielowych!

MINI PARK LINOWY

Samoobsługa, wymagany ubrany i zapięty kask na głowie!

Dla kogo? tylko dzieci, waga max. 70kg

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa: Uwaga na wysokie i strome schody! Bezwzględnie wymagana jest asekuracja dziecka przez rodzica/opiekuna każdorazowo podczas wchodzenia i schodzenia dziecka po schodach parku linowego! Obowiązkowo ubrany kask na głowę i zapięty pod brodą. Dzieci wchodzą w stabilnym, twardym i zapiętym/zawiązanym obuwiu. Wszelkie luźne elementy ubrania czy inne przedmioty należy pozostawić w bezpiecznym miejscu przed wejściem na mini park linowy. Należy zachować kierunki wejścia/zejścia aby nie przepychać się na wąskich schodach. Obciążenie pojedynczej trasy max. 100kg zatem mniejsze dzieci max. 5 osób, większe 1-2 max. na pojedynczej trasie mini parku linowego. Kierunek chodzenia dowolny. Przeszkody należy omijać. Nie wolno biegać ani huśtać trasami. Uważać na mniejsze dzieci. Nie chodzić i nie wspinać się po siatkach asekuracyjnych i innych elementach ani nie wychylać się poza siatki asekuracyjne. Dzieci chodzą tylko po podestach. Nie wolno celowo wpadać i chodzić po siatkach asekuracyjnych parku! Jeśli zachodzi konieczność wejścia na park linowy po dziecko wówczas najpierw może pomóc mu inne dziecko, w dalszej kolejności pomaga personel, w ostateczności za zgodą personelu po dziecko może wejść rodzic/opiekun.

GOKARTY na pedały

Samoobsługa

Dla kogo? tylko dzieci, waga max. 60kg, wzrost max. 170cm

Gokard dobierać do wagi dziecka, doregulować odległość siedzenia !

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa: Długie włosy muszą być upięte aby uniknąć zaczepienia czy wciągnięcia w napęd pojazdu! Nie wolno zderzać się i wjeżdżać w elementy ogrodzenia i tunelu. Nie należy chodzić między pojazdami a na wolny pojazd czekać poza ogrodzeniem toru. Należy uważać na głowę – niskie konstrukcje (tunel, pomost). Nie wolno jeździć na stojąco, nie naciskać bardzo mocno na pedały czy siedzenie aby ich nie uszkodzić! Nie wyjeżdżać i nie wynosić pojazdów poza ogrodzony teren toru do jazdy. Nie należy mocno pchać pojazdów z dziećmi aby nie złamać siedzeń oraz nie przenosić pojazdów za plastikowe elementy jak kierownica i inne – mogą pęknąć! Nie używać pojazdów uszkodzonych – zgłosić personelowi.

TYROLKI (TALERZYKI ZJAZDOWE)

Samoobsługa

Dla kogo? tylko dzieci, waga max. 50kg

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa: Należy zjeżdżać w linii prostej (nie slalomem) od stopni wejściowych w kierunku materaca odbojowego siedząc na talerzyku i i trzymając się oburącz liny talerzyka. Po dojechaniu do materaca dziecko zsiada i wyciąga pusty talerzyk ręcznie. Nie należy wyciągać dziecka siedzącego na talerzyku pod górę oraz odpychać w celu szybszego zjazdu (zjazd swobodnym spadkiem). Nie należy odbijać się nogami od materaców ani  rzucać pustym talerzykiem (może uderzać i dotkliwie ranić innych). Podczas zjazdu należy uważać na osoby stojące na trasie zjazdu talerzyka aby w nikogo nie wpaść.  Mniejsze dzieci należy asekurować na całej długości zjazdu przed upadkiem na podłoże.

KLATKA ZABAW Z WIEŻAMI WIDOKOWYMI

Samoobsługa, wymagany ubrany i zapięty kask na głowie!

Dla kogo? tylko dzieci, waga max. 50kg, wzrost max. 150cm

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa: Wymagany kask założony na głowę i zapięty pod brodą! W klatce nie wolno biegać. Należy stale patrzeć pod nogi i trzymać się siatek i konstrukcji aby asekurować ewentualne potknięcia i upadki. Wszelkie przeszkody należy omijać, nie wieszać się na nich, nie huśtać (poza huśtawkami), nie spinać się po przeszkodach. Nie wolno wychodzić po zjeżdżalni ani podestach bocznych zjeżdżalni. Nie należy przechodzić pod ani nad zieloną rurą a jedynie w jej środku. Na stopniach schodów trzymać się oburącz siatek aby nie upaść. Na huśtawkach nie huśtać się na stojąco a jedynie siedząc i nie uderzać mocno nogami w siatki.

Na pojedynczej wieży widokowej może być w danym momencie tylko jedna osoba, w obuwiu i z kaskiem na głowie. Należy spinać się po podestach a schodząc nie zeskakiwać. Nie wolno naciskać na siatki asekuracyjne. Absolutnie, w żadnym momencie nie wolno huśtać czy bujać wieżą widokową.

LABIRYNT EDUKACYJNY

Samoobsługa

Dla kogo? dzieci oraz rodzice/opiekunowie

Atrakcje: dotarcie do centrum labiryntu, plansze edukacyjne, rebusy, zagadki, ukryte hasła dnia itp.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa: W labiryncie nie wolno biegać! Chodząc z czymś niebezpiecznym-ostrym jak długopis, ołówek, kredka do odgadywania haseł itp. trzymać w dół i  bardzo uważać aby nie zrobić krzywdy sobie i innym. Nie wolno wspinać się na ściany labiryntu czy czołgać się pod nimi. Nie uderzać w ściany ani nie kopać, nie dziurawić (lekka konstrukcja z drzewa i folii). Nie zdzierać niczego i nie niszczyć plansz edukacyjnych, map, liter do haseł itp. Uważać aby w nikogo nie wpaść. Nie zderzać się i nie popychać. Po deszczu unikać kałuż i błota i chodzić wówczas głównie po płytkach.

TRAMPOLINA DUŻA

Samoobsługa

Dla kogo? tylko dzieci, waga łączna max. 80kg, mniejsze dzieci max. 3-4 jednocześnie, większe dzieci max. 1-2 jednocześnie.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa: Na trampolinę wchodzić i skakać bez obuwia i w czystych skarpetkach, bez jedzenia czy żucia gumy, bez picia czy jakichkolwiek luźnych i niebezpiecznych przedmiotów i elementów. Zamykać zamek wejściowy trampoliny. Ostrożnie na drabince! Mniejsze dzieci asekurować przy wchodzeniu i schodzeniu z trampoliny. Skakać wyłącznie po batucie trampoliny. Nie wolno skakać po macie ochronnej sprężyn trampoliny. Skacząc nie wpadać w siatkę ochronną oraz nie łapać z góry siarki i nie wieszać się rękoma na niej aby jej nie zerwać i nie uszkodzić! Skakać bez robienia salt i niebezpiecznych fikołków, bez mocnego wpadania w innych i mocnego odpychania się.  Uważać na osoby leżące aby nie naskoczyć na nikogo. Po wyjściu koniecznie od razu ubrać buty.

TRAMPOLINY JUMPING FROG

Samoobsługa

Dla kogo? tylko dzieci, max. 1 osoba na jednej trampolinie, waga max. 50kg

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa: Na trampolinę wchodzić i skakać bez obuwia i w czystych skarpetkach, bez jedzenia czy żucia gumy, bez picia czy jakichkolwiek luźnych i niebezpiecznych przedmiotów i elementów. Skakać tylko po batucie trampoliny. Nie skakać po gumach i obręczy. Nie wolno przeskakiwać z jednej trampoliny na drugą a jedynie ostrożnie przechodzić. Skacząc trzymać się oburącz uchwytu ale nie wieszać się mocno na nim. Skakać tak aby nóżki trampoliny nie odrywały się od podłoża. Uważać na osoby skaczące obok. Nie zeskakiwać z trampoliny na ziemię tylko ostrożnie zejść i koniecznie od razu ubrać buty. Nie wolno przechodzić od trampolin do kul wodnych i odwrotnie bez założonego obuwia!

WIEŻE WIDOKOWE

Samoobsługa

Dla kogo? tylko dzieci, waga max. 50kg, wzrost max. 150cm

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

Na pojedynczej wieży widokowej może być w danym momencie tylko jedna osoba, w obuwiu i z kaskiem na głowie. Należy spinać się po podestach a schodząc nie zeskakiwać. Nie wolno naciskać na siatki asekuracyjne. Absolutnie, w żadnym momencie nie wolno huśtać czy bujać wieżą widokową.

KĄCIK MALUCHA 1-6 LAT

Samoobsługa

Dla kogo? dzieci od roczku do 6 lat wraz z rodzicem/opiekunem.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa: W kąciku malucha wymagana jest stała asekuracja dziecka przez rodzica/opiekuna. Można bawić się z dziećmi ale bez wchodzenia na poszczególne atrakcje.

Na wszystkie trampoliny oraz kojce z piłeczkami dzieci wchodzą bez obuwia i w skarpetkach, bez jedzenia w ustach, bez lizaków, gum do żucia czy picia itp. Po zejściu z trampoliny od razu ubierać dzieciom buty.

Kojce z piłeczkami: 1-2 dzieci do 2 lat, łącznie max. 30kg, dziecko wkładać oburącz od góry (brak wejścia bocznego), wyrzucone piłeczki pozbierać i wrzucić z powrotem do kojca.

Trampolina średnia: 2-3 mniejszych dzieci, 1-2 dzieci nieco większych, łączna waga max. 60kg, nie wieszać się rękoma na siatce, nie wpadać mocno w siatki asekuracyjne trampolin.

Trampoliny pojedyncze z uchwytem: po jednym dziecku na każdej, max. 30kg, skakać tak aby trampolina nie odrywała się od podłoża, nie wieszać się na uchwycie, skacząc trzymać się uchwytu oburącz.

Nie wynosić piasku ani zabawek poza teren zadaszonej piaskownicy. Nie wychodzić po zjeżdżalni! Wychodzić po stopniach trzymając się sznura z węzłami. Nie wolno spinać się powyżej konstrukcji wieloboku zabaw, nie zeskakiwać z wysokości czy to ze ścianki, lin czy szczebli wieloboku zabaw. Nie przechodzić pod zjeżdżalniami, nie podchodzić pod huśtające się dzieci, nie wynosić piasku poza plac wieloboku zabaw – piasek ten jest jedynie do asekuracji a nie do zabawy!

Kule wodne oraz łódki wodne – atrakcje na płytkim basenie, jedynie 40cm wody, bez kontaktu ciała z wodą.

Mini park linowy z przeszkodami – bezpieczna asekuracja siatką wszystkich tras, bez konieczności zabezpieczeń i szkoleń, jedynie kaski ochronne które posiadamy.

Pojazdy na pedały – gokarty – na specjalnym utwardzonym torze, z tunelem i pomostem, znaki drogowe.

Tyrolki (talerzyki) zjazdowe – trzy trasy, nisko zawieszone nad ziemią.


Klatka zabaw z wieżami widokowymi – konstrukcja dwupoziomowa z licznymi przeszkodami na trasach, bezpieczna, całość zamknięta siatką asekuracyjną.

Labirynt edukacyjny – duża konstrukcja powierzchni 170m2, 200mb tras i zaułków, plansze edukacyjne w korytarzach, ukryte hasła dnia, skarb.

Wielobok zabaw – cztery ściany, na których zainstalowano wiele atrakcji, ślizgi, huśtawki, wspinaczki linowe i siatkowe oraz ścianki, drążki itp.

Park trampolin – duża kilku osobowa, wiele mniejszych pojedyncze jumping-frogi.

Kącik malucha – strefa dla dzieci nawet od roczku do 6 lat, w której korzystają z atrakcji przygotowanych dla najmłodszych tj. zjeżdżalnie, domek zabaw, trampoliny frog i kojce z piłeczkami, zadaszona duża piaskownica, bujaki, huśtawki, wspinaczki, duże klocki do układania itp.

Bryza wodna – w upalne dni włączamy zraszacz wodny. Mgiełka zimnej wody schładza i orzeźwia dzieciaki oraz ich rodziców czy opiekunów.